Arkea Oy:n ympäristöjärjestelmä auditoitiin ISO 14001:2015 standardin mukaisesti

Kiwa Inspectan auditoijat arvioivat kesäkuun alussa Arkean ympäristö-, työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän vaatimuksia ja toimivuutta uudelleen. Ympäristöjärjestelmä arvioitiin nyt uudistuneen ISO 14001:2015 -kriteeristön mukaan.

Uudistunut ympäristöjärjestelmä edellyttää yrityksiä huomiomaan ympäristöasiat entistä paremmin jo strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa. Sen lisäksi, että uudessa standardissa johdon vastuu on korostunut, myös henkilöstön osallistaminen on keskeisessä roolissa ympäristöasioiden kehittämisessä ja havaittujen epäkohtien havainnoinnissa. Lisäksi uusi standardi edellyttää laajemmin hankintojen ja ulkoistettujen toimintojen ympäristönäkökohtien ohjaamista, vaikuttamista ja seuraamista.

Ulkoinen auditointi toteutettiin kolmen työpäivän aikana haastattelemalla henkilöstöä, asiantuntijoita ja johtoa sekä tutustumalla kymmeneen erilaiseen Arkean asiakaskohteeseen. Saimme arvokasta palautetta toiminnastamme sekä asenteestamme kehittää yritystä ja sen toimintoja.