Turkuseuran historiateos esittelee turkulaisten arkea

Tänään 14.9. julkistettiin Turkuseuran Elämää 1940-luvun Turussa –niminen teos. Arkea lahjoitti vuoden 2017 joulukortteihin varatun rahasumman, yhteensä 3000 euroa Turkuseuran kuva- ja historiateoksen julkaisemiseen.

Houkuttelevasti taitettu kirja kertoo kronologisesti turkulaisten arjesta, Turun tapahtumista, uutisista ja elemänmenosta. Dosentti Rauno Lahtisen kirjoittama kirja kattaa koko vuosikymmenen eli myös elämän sodanjälkeisessä kaupungissa.

– Kirjaa lukiessa huomasi, että monilla asioilla1940-luvulta on yhtymäkohtia nykypäiväänkin. Elämä kes-kittyy siihen, mikä todella on tärkeää, toteaa Tuija Rompasaari-Salmi puheenvuorossaan.

Arkean juuret ovat Lounais-Suomessa ja yhtiö on osa alueen historiaa, sillä toiminta alkoi Turussa juuri 1940-luvulla, jolloin alettiin tarjota kouluruokaa.

Arkean arvojen mukaisesti yhtiössä kannetaan vastuuta yritystoiminnan monella eri sektorilla. Yhtiölle yleishyödyllisten yhdistysten tukeminen paitsi joulun alla mutta myös mahdollisuuksien mukaan vuoden mittaan, on yksi tapa kantaa yhteiskunnallista vastuuta.