Arkea jakautuu kahdeksi yhtiöksi

Arkea jakautuu osittain siten, että siitä jakautuu omistajiensa sidosyksikkönä toimiva Kaarea Oy. Kaarea aloittaa toimintansa 1.1.2019. Arkea jatkaa toimintaansa markkinoilla toimivana yhtiönä palvellen sekä yrityksiä että osallistuen julkisiin kilpailutuksiin. Tämä antaa Arkealle mahdollisuuden keskittyä lisäarvon tuottamiseen omille asiakkailleen. Kaarea Oy:n nykyisillä ja uusilla omistaja-asiakkailla on mahdollisuus hankkia laadukkaita ja kustannustehokkaita tukipalveluita.

Osittaisjakautumisen taustalla on varautuminen sekä sote- ja maakuntauudistukseen että muuttunut kilpailulainsäädäntö.

– Tarkoituksena on että Kaarea Oy voisi jatkossa tuottaa maakunnan tukipalvelut eikä uutta erillistä yhtiötä tarvitsisi perustaa, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Jakautumisen jälkeen Turun kaupunki hankkii Kaarea Oy:ltä vain kiinteistöjen kunnossapitopalveluita. Tähän asti Turun kaupungin inhouse-yhtiönä toiminut Arkean tytäryhtiö Arkea Kunnossapito Oy siirtyy Kaarean tytäryhtiöksi ja vaihtaa nimensä Kaarea Kunnossapito Oy:ksi.

– Uuden yhtiön perustaminen Arkean rinnalle tarjoaa kummankin yhtiön asiakkaille uusia mahdollisuuksia hankkia laadukkaita tukipalveluita. Jatkossa molempia yhtiöitä tullaan kehittämään omistajien linjausten mukaisesti, Virtanen kertoo.

Arkeassa on valmisteltu osittaisjakautumista siitä lähtien kun Turun kaupunginvaltuusto päivitti omistajapolitiikkaansa Arkean osalta. Osittaisjakautuminen toteutetaan vuodenvaihteessa 2018–2019, jolloin erotetaan sidosyksikköliiketoiminta markkinaehtoisesta liiketoiminnasta. Sekä Arkea että Kaarea tuottavat jatkossa samoja palveluita: ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja toimitilapalveluita. Jatkossa Kaarea tuottaa palveluita vain omistajilleen ja Arkea toimii markkinoilla.