Poljetaan hyvää –tempaus tuotti yli 2200 euroa hyväntekeväisyyteen

Arkea pystytti 25.1. Kauppakeskus Puuvillaan Poljetaan hyvää PopUp -pisteen, jossa kenellä tahansa oli mahdollisuus polkea Arkean piikkiin euroja hyväntekeväisyyteen. Mitä enemmän metrejä kertyi vajaan minuutin pyöräilyaikana, sen isommaksi kasvoi polkijan kerryttävä lahjoitussumma. Kaiken kaikkiaan hyväntekeväisyyteen kertyi yhteensä 2 265,60 euroa.

Kaiken kaikkiaan Arkean pisteellä kävi päivän aikana 121 ihmistä polkemassa hyvään tarkoitukseen. Jokainen polkija sai valita, kerryttääkö hän lahjoitussumman lasten, vanhusten vai ympäristön hyväksi. Lahjoituskohteina olivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin tukiperhetoiminta, Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin omaishoitajien tukitoiminta ja Porin ympäristöseuran työ.

- Arkean pisteellä oli energinen ja hyvä meininki! Tempauksessa yhdistyi paljon positiivisia asioita kuten iloa, liikunnan riemua, yhdessä tekemistä ja hyväntekeväisyyttä. Havaitsin, että polkemassa kävi myös nuoria, jotka eivät ehkä olisi omaa rahallista panosta voineet antaa, mutta saivat tässä tilaisuuden tehdä ja lahjoittaa hyvää liikkumalla. MLL Satakunnan piiri kohdentaa lahjoituksen MLL:n tukiperhetoimintaan. Tukiperheet ovat vapaaehtoisia, tavallisia ihmisiä, jotka antavat omaa aikaansa jonkun toisen perheen lapsille noin yhden viikonlopun kuukaudessa. MLL Satakunnan piiri rekrytoi, kouluttaa, tukee ja ohjaa tukiperheitä tässä tärkeässä tehtävässä, kertoo MLL:n Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas.

- Arkeassa vastuullisuus on läsnä arjen tekemisessä. Lisäksi haluamme tukea meitä ympäröiviä yhteisöjä eri tavoin. Oli ilo huomata, miten innokkaasti ihmiset lähtivät tempaukseen mukaan. Toivottavasti saamme toistaa tämän tempauksen pian uudestaan, kertoo Arkean myyntijohtaja Mikko Hertto.

Lopulliset keräyssummat kohteittain:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: 1087,16 euroa
SPR: 508,85 euroa
Porin ympäristöseura: 699,59 euroa.