Företag

Arkea

Arkea Oy producerar mat-, städ-, säkerhets- och fastighetstjänster i sydvästra Finland. I den här regionen är Arkea det största företaget och den största arbetsgivaren inom branschen.

Arkea har 1200 anställda som genom sitt arbete är delaktiga i företagskundernas vardag. Våra anställda arbetar i över 300 byggnader, 600 000 kvadratmeter, 4,3 miljoner kubikmeter och tillreder 54,3 000 matportioner varje dag. Vi har ansvar för våra kunder och miljön och vi är medvetna om våra etiska och samhälleliga förpliktelser.

Företagets ägs av Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och samkommunen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.

Vi utvecklar hela tiden våra tjänster i samarbete med våra kunder. Ett tecken på vår kvalitetsproduktions-förmåga och vårt utvecklingsarbete är att företaget har tilldelats Green Card-certifikatet.