Fastighetsservice- och underhållstjänster

Välfungerande vardag

Inom fastighetstjänsterna ansvarar varje dag 150 yrkesutbildade anställda för service- och underhållstjänsterna i över 300 fastigheter. Våra kunder består av läroinrättningar, daghem och ålderdomshem, servicehus, kontors- och idrottsbyggnader, produktionsanläggningar samt kulturbyggnader och värdefulla fastigheter. Sammanlagt sköter vi över tusen byggnader.

Fastighetstjänsterna producerar fastighetsservice och -underhåll samt användartjänster för kunderna. Vår vidsträckta verksamhet förlänger fastigheternas livscykel, ökar användningsmöjligheterna och förbättrar ekonomin tack vare planering av energieffektiv uppvärmning och ventilation. I ett flertal värdefulla fastigheter ansvarar vi för att vår gemensamma nationalförmögenhet ska bevaras för kommande generationer. 

Vi producerar tjänster för både den privata och den offentliga sektorn.