Måltider i vardagen

Kostservicen producerar varje år 10,6 miljoner måltider.  Våra 700 yrkeskunniga anställda tillreder näringsriktiga och smakliga måltider på många olika håll i staden. Vi har en vidsträckt kundgrupp, som omfattar alla ålderskategorier från unga till gamla. Våra kunder är skolor, daghem, sjukhus, ålderdomshem, servicehus, hemmaboende åldringar och personalrestauranger.

Vi har långvarig yrkeskunskap och erfarenhet för att kunna erbjuda välfungerande och tillförlitlig kostservice varje dag under hela året inom både den privata och den offentliga sektorn.


Hållbar utveckling är en viktig del av vår verksamhet

Kostservicen har en linje för ekologisk och närproducerad mat och är inriktad på att öka den egna produktionen. Alla kostservicetjänster är på trappsteg 1 i programmet Steg för steg mot ekologiskt (Portaat Luomuun). Det innebär att kunderna tillsammans med oss kan anta utmaningen om ett etiskt och samhälleligt ansvar.