Måltiderna i daghemmen ingår i barnens grundvård och fostran

Måltiderna i daghemmen har näringsmässiga och fostrande syften. Måltiderna stöder ett litet barns tillväxt och utveckling. En mångsidig och välsmakande måltid upprätthåller barnets aktivitet under hela vårdda-gen och lär barnet att äta mångsidigt och omväxlande maträtter. Utöver hälsosam och närande mat får barnet vänja sig vid olika smaker och lära sig äta.

Maten i daghemmen är finländsk husmanskost. Ett barn i lekåldern äter på samma sätt som en vuxen som äter hälsosamt. I måltidsrekommendationerna för spädbarnsåldern, barn under 1 år, ingår begränsningar och ett antal födoämnen som ska undvikas. Arkeas kostservice planerar en matsedel med varierande rätter för daghemmen. I matsedeln beaktas olika teman med inriktning på maträtter, sedvanor och miljöfostran samt de nationella högtidsdagarna. En gång i veckan serveras endast vegetariska rätter.

Ett barn som är i heltidsvård får 2/3 av sitt dagliga näringsbehov uppfyllt på vårdplatsen. Ett barn i heltidsvård serveras frukost, lunch och mellanmål. Måltiderna för ett barn i halvdagsvård fastställs enligt vårdavtalet. Ett barn som deltar i förskoleundervisningen serveras lunch och eventuellt andra måltider i enlighet med vårdavtalet.

I alla frågor som gäller måltiderna kan ni alltid direkt kontakta den person som ansvarar för måltiderna på vårdplatsen.


Vi använder ekologiska produkter och närproducerad mat

Vid planeringen av livsmedelsupphandlingen beaktas inriktningen på ökad användning av ekologiska produkter och närproducerad mat. Arkea deltar i programmet ”Stegvis mot eko” som riktar sig till yr-keskök. Syftet med programmet är att hjälpa och sporra köken att öka användningen av ekologiska produkter. Ju högre upp på stegen ett kök klättrar, desto mera ekologiska produkter använder köket vid till-lagningen. Våra daghemskök är på steg 2 i programmet. Det innebär att köken använder minst två viktiga ekologiska råvaror minst två gånger per vecka.
 

Hör till ämnet: