Lokaltjänstservice

Tryggare vardag

Våra trygghetstjänster omfattar väktar-, vaktmästar- och receptionisttjänster, övervakning av ordningen samt kameraövervakning och passagekontroll. Vi gör också säkerhetskontroller. Vår expertservice hjälper vid planeringen av och utbildningen i säkerhetstjänster. Inom ramen för vårt vidsträckta verksamhetsområde utformar vi servicehelheter som är anpassade enligt våra kunders behov.

Trygghetstjänsterna är en sektor som kräver yrkeskunskap och är föremål för konstant utveckling. Trygghetstjänsterna svarar varje dag för ett stort antal bevaknings-, vaktmästar- och receptionstjänster i våra kundföretag. Våra kunder är kontors- och affärsfastigheter, skolor och läroinrättningar, fastigheter inom hälsovården, omsorgs- och ålderdomshem, kultur- och idrottsanläggningar.

I vår verksamhet satsar vi på tillgång till yrkeskunnig och kompetent personal, genuin kännedom om våra kunder och ett helhaetsmässigt utvecklingsarbete med inriktning på våra kunder.

Vi producerar tjänster för både den privata och den offentliga sektorn.