Syksyllä 2018 julkaistavan kuva- ja historiateoksen aiheena on 1940-luvun Turku

Lahjoitamme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilökunnan joulukortteihin varatut rahat, yhteensä 3000 euroa tänä vuonna Turkuseuralle. Yhdistys käyttää rahasumman vuonna 2018 ilmestyvän kuva- ja historiateoksen julkaisemiseen.
 
Turkuseura-Åbosamfundet ry on kaksikielinen, poliittisesti sitoutumaton kotiseutuyhdistys, joka vaalii turkulaisuutta ja Turun murretta, tallettaa perinteitä ja turkulaista paikallishistoriaa ja välittää niitä myös uusille sukupolville. Yhdistys on perustettu vuonna 1957. Vireänä toimijana Turkuseura osallistuu ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin kotikaupungissa. Seuran tavoitteena on vaikuttaa Turun myönteisen imagon ylläpitämiseen ja lisäämiseen.
 
Turkuseura julkaisee syksyllä 2018 kovakantisen, nelivärisen kuva- ja historiateoksen, jonka aiheena on 1940-luvun Turku. Arkean lahjoitusvarat käytetään kirjan julkaisemiseen.

– Kirjassa tullaan kertomaan turkulaisten arjesta ja Turun tapahtumista, uutisista ja elämänmenosta 1940-luvulla. Teoksessa käsitellään mm. kouluja ja kouluruokailua, huvitilaisuuksia, liikennettä, matkailua, urheilua ja yhdistystoimintaa. Dosentti Rauno Lahtisen kirjoittama kirja kattaa koko vuosikymmenen eli myös elämän sodanjälkeisessä kaupungissa. Arkean tuki mahdollistaa erittäin kiinnostavaa vuosikymmenentä käsittelevän kotiseutukirjan kustantamisen, kiittelee Turkuseuran puheenjohtaja Tapio Jokinen.
 
– Arkean palvelut ovat sellaisia, että toimimme hyvin lähellä ihmistä ja heidän arkeaan. Yhtiön juuret ovat Lounais-Suomessa ja olemme osa alueen historiaa, sillä aloitimme toimintamme Turussa jo 1940-luvulla. Tästä olemme ylpeitä ja siksi haluamme tukea Turkuseuraa. Vain tuntemalla historiansa voi katsoa tulevaisuuteen. Meillä on tarve uudistua ja uudistaa tekemistämme. Haluamme, että arki meidän kanssamme rokkaa ja rollaa, kertoo Arkean toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.
 
Arkean arvojen mukaisesti yhtiössä kannetaan vastuuta yritystoiminnan monella eri sektorilla. Yhtiölle yleishyödyllisten yhdistysten tukeminen paitsi joulun alla mutta myös mahdollisuuksien mukaan vuoden mittaan, on yksi tapa kantaa yhteiskunnallista vastuuta.