Städtjänsterna

Renlighet i vardagen

Våra städtjänster är en kompetens- och utvecklingsinriktad enhet som ansvarar för renlighetstjänsterna i över 600 000 m2 i Åbotrakten med hjälp av över 300 yrkesutbildade anställda.    

Vi är en långvarig lokal aktör och vår personal är engagerad i sitt arbete, vilket skapar förutsättningar för förtroendefulla och bra tjänster. Vår långa erfarenhet av rengöring av olika fastigheter och lokaler ligger till grund för kundnöjdhet och verksamhetsutveckling med inriktning på kunderna.

Vi producerar rengöringstjänster för både den privata och den offentliga sektorn.

Ekologisk städning är en del av vardagen

I vår verksamhet satsar vi på att utveckla ett ekologiskt städsätt och tillämpar ekologiska städmetoder i det praktiska arbetet. I enlighet med det ekologiska tänkesättet får de anställda introduktion i arbetet, handledning och bra utbildning i de arbetsuppgifter som ingår i deras ansvarsområde.

Städmetoderna väljs enligt de krav som ställs på städnivån, fastigheternas användningsändamål och den faktiska användningen av lokaliteterna samt ytmaterialet och den miljöanpassade förbrukningen av vatten och rengöringsmedel. Vid valet av rengöringsmedel, städredskap och städmaskiner lägger vi vikt vid miljöaspekterna.