Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa Arkean liiketoimintaa ja arjen tekemistä. Huomioimme liiketoimintamme ympäristövaikutukset yrityksen kaikissa toiminnoissa, prosesseissa ja otamme huomioon kaikki ihmisryhmät sekä yhteisöt, joihin toiminnallamme vaikutamme.

Henkilöstön työturvallisuus, joustavat työskentelyolosuhteet sekä työssä jaksaminen ovat osa päivittäisten työtehtävien, liiketoiminnan ja yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelua sekä kiinteä osa toimintaa ja työntekoa. Teemme työtä yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja työskentelyolosuhteiden kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa.