Toimitilapalvelut

Osataanko teillä toimia uhkatilanteessa?

Published on 12.03.2021 - 12:59

Tiedätkö sinä, miten erilaisissa uhka- ja onnettomuustilanteissa tulee toimia? Entä tietääkö henkilöstösi?

Arkean toimitilapalveluille asiakkaiden turvallisuus on kaiken lähtökohta. Henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti, jotta asiakkaiden turvallisuuteen liittyviä uhkatilanteita osataan tunnistaa ja käsitellä. Tavoitteena on, että jokainen arkealainen osaa toimia yllättävässäkin uhka- tai onnettomuustilanteessa.

- Toimitilapalvelumme tuottavat vahtimestari- ja aulapalveluita sekä vastaavia läsnäolopalveluita, joten henkilökuntaamme myös tukeudutaan monissa tilanteissa, kertoo Arkean toimitilapalveluiden palvelujohtaja Sanna Lehtinen.

Läsnäolopalvelut tuottavat turvaa yllättävissä tilanteissa

Arkean toimintaperiaatteisiin kuuluu, että asiakkaat tunnetaan hyvin. Kun asiakas, tämän henkilökunta ja kaikki tilat ovat tuttuja, se auttaa toimimaan tehokkaasti myös uhka- ja onnettomuustilanteissa.

- Meille on tärkeää, että asiakkaat ja asiakkaiden tilat tunnetaan läpikotaisin. Emme ole vain paikalle kurvaava huoltoauto vaan me todella tiedämme, tunnemme ja osaamme toimia kaikissa tilanteissa, Lehtinen painottaa.

- Nykyään yllättäviä tilanteita tulee vastaan entistä enemmän. Esimerkiksi viimeaikaiset tapahtumat Suomessa ja muualla maailmassa ovat heikentäneet ihmisten perusturvallisuuden tunnetta, jonka vuoksi olemme saaneet yhteydenottoja, koskien läsnäolopalveluita. Asiakkaille on aina vain tärkeämpää myös se, että omakin henkilöstö ymmärtäisi erilaisia uhkia ja osaisi tarpeen vaatiessa toimia. Siksi järjestämme entistäkin systemaattisemmin koulutuksia myös asiakkaidemme henkilöstölle.

Koulutukset kehittyvät jatkuvasti

Arkean  koulutuksia kehitetään koko ajan. Erilaiset asiakkaat ja tilat vaativat hyvin erilaista osaamista ja varautumista.

- Kehitystiimimme miettii jatkuvasti sitä, miten koulutuksia voidaan kehittää ja räätälöidä entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin. On selvää, että esimerkiksi oppilaitoksissa ja liikekiinteistöissä huomio tulee kiinnittää erilaisiin asioihin. Vahvuutemme on, että tunnemme asiakkaat ja heidän yksilölliset tarpeensa, Lehtinen kertoo.

Myös kehittyvä teknologia mahdollistaa koulutusten kehittämisen. Lehtinen kertoo, että esimerkiksi turvallisuuskävelykoulutuksia Arkea kehittää 360-kuvauksen tuomien mahdollisuuksien avulla.

- Turvallisuuskävelyn aikana käydään läpi sellaisia tärkeitä asioita, kuin mistä löytyvät hätäuloskäynnit, sammutusvälineet sekä kokoontumispaikat ja se olisi hyvä tehdä aina perehdytyksen yhteydessä. Näitä asioita olisi tärkeää kuitenkin myös kerrata säännöllisesti ja 360-videoiden avulla ihmisten on helppo kerrata reittiä visuaalisesti virtuaalisen videon perusteella. Näin hätätilanteen sattuessa osataan toimia ja liikkua rakennuksessa oikein.