Työilmapiiri

Jokainen voi vaikuttaa työilmapiiriin 

Published on 15.03.2021 - 14:03

Elokuussa 2020 starttasi kampanja, jossa pyydettiin arkealaisia kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan siitä, miten voi itse vaikuttaa työilmapiiriin. Hyvä työilmapiirihän syntyy yhteistyöllä: jokainen meistä voi vaikuttaa omaan ja työkavereiden viihtymiseen. Töihin on mukavampi tulla ja töitä on mukavampi tehdä hyvässä hengessä.

Kuuden viikon kampanjan aikana arkealaiset innostuivat sekä yksin että työporukoissa aktiivisesti kertomaan ajatuksiaan ja haastamaan muita työkavereita. Kaiken kaikkiaan jätettiin 150 ajatusta ja yhteensä 63 erillistä haastetta heitettiin ja jaettiin. Koska yksi haaste saattoi sisältää yhden tai useamman henkilön tai työporukan haasteet levisivät laajalle arkealaisten kesken.

Raati valitsi parhaat ehdotukset

Arkealaisilta tulleet ehdotukset olivat erinomaisia. Miten itse voi vaikuttaa työilmapiiriin, käsiteltiin vastauksissa hyvin monipuolisesti. Aloitetyöryhmästä ja henkilöstöjohtajasta koostuva raati valitsi ideoista kolme, jotka palkittiin 50 euron lahjakorteilla.

- Raadilla oli miellyttävä, mutta vaikea tehtävä valita erinomaisista ehdotuksista voittajat. Kriteereiksi raati päätti, että palkittavien ehdotusten piti vastata haastekampanjan tehtävänantoa, ehdotuksen tuli olla helposti toteutettava ja hyödynnettävä ja lisäksi ehdotuksen tulisi olla jollain tavalla innovatiivisia, kertoo henkilöstöjohtaja Sini-Kukka Malmberg.

Myös kampanjaan aktiivisimmin osallistunut työporukka palkittiin yllätyspalkinnolla. Aktiivisimpana mukana oli Paimion LukionPata.

Mitä voimme kampanjasta oppia?

Loppujen lopuksi kaikki hyödymme siitä, että parannamme yhteistä työilmapiiriä. Arkealaisten jakamat ideat ja ehdotukset olivat hyvin erilaisia, mutta niissä oli erotettavissa tiettyjä linjoja, joita avataan alla.

Ihan perussääntönä vastauksissa korostuivat hyvät käytöstavat: ole kohtelias, asiallinen, ystävällinen ja kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti. Osallistu, keskustele, kuuntele ja ennen kaikkea - tervehdi. Yleisesti ottaen vastaajat pohtivat, että kannattaa käyttäytyä kaikkia kohtaan, siten kuin toivoisi itseään kohdeltavan.

Itsestä kiinni

Kampanjassa pyydettiin jokaista miettimään, mitä itse voi tehdä työilmapiirin eteen. Omat vaikutusmahdollisuudet nousivat esiin myös vastauksissa. Hyvän työilmapiirin rakentaminen lähtee meistä jokaisesta itsestämme. On tärkeää arvostaa itseään ja omaa osaamistaan, silloin voi arvostaa myös muita ja kannustaa kavereita vielä parempiin suorituksiin.

Asenne ratkaisee, mutta aina ei tarvitse hymyillä

Vastauksissa nousi esiin iloinen ilme ja myönteinen suhtautuminen. Valittamisen sijaan, voi pohtia ratkaisuja ja pahan olon esiintuomisen sijaan keskittyä positiivisiin asioihin. Hymy tarttuu, samoin tunteet. Aina ei kuitenkaan tarvitse hymyillä. Vastaajat vinkkasivat, että jos huono mieli tai yksityiselämän harmit ottavat valtaa, kannattaa siitä avoimesti kertoa työkavereille tiuskimisen sijaan.

Olemme erilaisia

Arkealaisia on yli tuhat. Tähän joukkoon mahtuu yhtä monta erilaista persoonaa. Vastaajat toivat esiin, että on tärkeä opetella ymmärtämään erilaisuutta.

Tehdään yhteistyötä ja autetaan kaveria toimialarajojen yli

Työkaverin auttaminen eri muodoissa nousi esiin lukuisissa vastauksissa. Lyhyesti: Ota huomioon, tarjoa ja pyydä apua, kiitä.

Myös yhteistyön merkitys korostui useissa vastauksissa. Yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen lisää motivaatiota ja samalla vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Vastauksissa tuotiin myös esiin konkreettisia ideoita toimialojen väliseen viestintään yhteisissä kohteissa.

Koska teemme yhdessä työtä saman asian puolesta, puhaltamalla yhteen hiileen onnistumme.

Avoimuus ja ongelmien rakentava ratkaiseminen

Vastaajat nostivat esiin avoimen keskustelun työpaikoilla, olipa sitten kyseessä työtehtävien tai työssä tarvittavien tietojen jakaminen. Työympäristöstä pyritään luomaan sellainen, että siellä on tilaa vaihtaa ajatuksia ja mielipiteet tulevat kuulluiksi. Näitä tilanteita järjestyy työpaikoilla esimerkiksi yhteisten lounas- ja kahvihetkien yhteydessä. Avoimessa ilmapiirissä on ongelmatilanteitakin helpompi ratkoa ja vältytään kurjalta selän takana puhumiselta.

Arvosta muita ja tee priimaa seuraavalle

Jotta asiakas saa ostamansa palvelun, tarvitaan siihen monesti useampi arkealainen eri puolilta organisaatiota. Arvostetaan muiden työpanosta, otetaan huomioon, että emme ole yksin ja tehdään priimaa seuraavalle, jotta hänen on siitä helppo jatkaa ja päästään kunnialla maaliin.

Yksinkin työskennellessä voi vaikuttaa työilmapiiriin

Kaikki arkealaiset eivät suinkaan työskentele porukassa, vaan moni hoitaa tehtäviään itsekseen. Vastauksista kävi ilmi monta eri tapaa, miten yksin työskennellessäkin voi huolehti työilmapiiristä, esim. tekemällä päivittäiset työt parhaansa mukaan ja pitämällä yhteyttä oman työporukan jäseniin puhelimella.

Muutakin kuin työ mielessä

Onhan meillä toki muutkin kuin työasiat mielessä. Usea vastaaja toi esiin oman työyhteisön rentoja kohtaamisia (herkkupäivät, yhteiset kahvihetket, ym) ja työasioiden jättämistä välillä taka-alalle. Lisäksi mukana oli joukko vastauksia, joissa kerrottiin oman työyksikön hyvästä yhteishengestä ja fiiliksestä. Mahtavaa!

Kiitä, kehu, kannusta!

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä vastauksissa nousi esiin palautteen antaminen ja vastaanottaminen, olipa se sitten positiivista tai kehittävää. Erityisesti korostui työkavereiden kehuminen ja kiittäminen.