Kouluruokailu

Yli jäänyttä kouluruokaa lahjoitetaan tarvitseville

Published on 04.09.2020 - 15:25

Arkean koulukeittiöistä lahjoitetaan päivittäin ylijäämäruokaa apua tarvitseville. Jo vuonna 2014 käynnistyi yhteistyö Turun Katulähetyksen kanssa ja syksyllä 2017 toimintaa täydennettiin Arkean aloittaessa yhteistyön valtakunnallisen hyväntekeväisyysjärjestö Hope ry:n kanssa.  

Turun Katulähetys noutaa ylijäämäruokaa muutamasta Turun keskustan koulusta kahtena päivänä viikossa ja tarjoilee sen vastikkeetta vähäosaisille. Katulähetyksen ja Arkean yhteistyö on ollut hedelmällistä ja joustavaa. Turun Katulähetys ry toimii päihdeongelmaisten, asunnottomien ja syrjäytyneiden ihmisten auttamiseksi. Yhdistys pyrkii kohentamaan heidän elämänhallintaansa ja ohjaamaan heitä raittiiseen elämäntapaan. Muita toimintamuotoja ovat ruoka- ja vaateapu sekä etsivä raittiustyö erityisesti nuorison keskuudessa.

Hope ry:n kanssa ruokaa lahjoitetaan vähävaraisille lapsiperheille. Hope ry nimeää ruoka-apua saavat perheet omista asiakasperheistään. Kukin perhe saa hakea ruokaa oman alueensa koulusta koulun lounasajan päätyttyä. Hope ry on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on luoda lapsilla tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Hope ry jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä. Lapsiperheille suunnattu ruoka-apu tukee hyvin tätä toimintaa.

Arkean keittiöissä ruokajakeluun suhtaudutaan iloisin mielin. Keittiöhenkilökunnan mukaan ruokaa on ilo antaa, kun näkee, että se menee tarpeeseen ja ihmiset tulevat onnellisiksi. On myös mukavaa, ettei ruokaa jouduta heittämään roskiin, vaan se menee hyvään tarkoitukseen.

Ruokaa vastaanottaneilta perheiltä on saatu kiitosta. Ruoka on ollut maistuvaa ja jakelu on sujunut ongelmitta. Moni perhe on saanut kouluista niin runsaasti ruokaa, että sitä on riittänyt pakastettavaksikin. Arkealla on valmius lahjoittaa ruokaa päivittäin yli 30 koulukeittiöstä.

Ylijäämäruuan lahjoituksessa Arkea noudattaa tarkasti Ruokaviraston ohjeistuksia ja määräyksiä. Lahjoitettava ruoka tulee aina suoraan linjastosta ja sen laatu varmistetaan ennen lahjoittamista. Arkea on alusta alkaen edellyttänyt, että toiminnassa noudatetaan Eviran antamaa ruoka-apuohjetta ja että ruoka jaetaan eteenpäin maksutta.