Työilmapiiri

Paluu tulevaisuuteen - Millaista on työarki koronan helpottaessa?

Published on 30.09.2021 - 12:32

Kesän 2021 aikana Arkeassa järjestettiin kaikille arkealaisille tarkoitettu Paluu tulevaisuuteen -kampanja, jossa kartoitettiin, millaisia toimintatapoja poikkeustilanteesta halutaan viedä ns. uuteen arkeen.  Sana oli vapaa ja mielipiteitä kysyttiin toimintamalleista ja työtavoista, viestinnästä, yhteydenpidosta, työturvallisuudesta ja etätyöstä.

Tyytyväisyyttä Teamsiin

Arkealaisten vastauksista suuri enemmistö kiitti Teamsin käyttöä. Sähköinen työkalu on luonut tasapuolisen mahdollisuuden osallistua sijainnista riippumatta. Erityisesti kiitosta antoi keittiössä työskentelevä henkilöstö, joka koki että Teams-palverien myötä ovat poistuneet kiireiset siirtymät, parkkipaikkojen haku eikä seuraavalle päivällekään jää extratöitä, kun työkohteesta ei tarvitse poistua kesken päivän.

Sähköisten välineidenkin käyttöön tulee olla selkeät säännöt, joita kaikki noudattavat ja jotka kerrotaan isompien palaverien tai koulutusten alussa. Vetäjän rooli siis korostuu entisestään. Lisäksi kannattaa miettiä, keiden kaikkien on tarpeen osallistua ja ketkä voivat antaa panoksensa esimerkiksi ennakkoon.  Aina ei myöskään tarvitse kokoontua, vaan voi hyödyntää Teamsin tiimejä ja chattiä.

Kaipuu kohtaamisiin kasvokkain

Yhteyttä voi pitää ja tukea antaa Teamsin lisäksi myös puhelimella. Vastauksista nousi esiin myös arkealaisten kaipuu kasvokkaisiin kohtaamisiin niin työkohteissa kuin etätyössäkin. Taukojen porrastaminen on vähentänyt työkohteen sisäistä keskustelua ja tiedonkulkua. Tehokkaan Teamsin myötä spontaanit "käytäväkeskustelut" ovat myös jääneet pois.

Etätyö on antanut mahdollisuuden parempaan keskittymiseen, mutta on pakottanut kiinnittämään huomiota ergonomiaan sekä tauotukseen. Myös oman työnsä johtamista on pitänyt hioa. Jatkossa kaivataan selkeitä ohjeita etätyölle.

Maskit, visiirit sekä käsihygienia jatkoon

Tehostetun käsihygienian toivotaan jäävän käyttöön jatkossakin. Maskit ja visiirit koettiin toisaalta tukaliksi toisaalta myös oivallisiksi välineiksi flunssakaudella. Arkealaisten ajatuksia ja ideoita arvioinut aloitetoimikunnasta koostuva raati päätti palkita erityisesti arkealaisen ajatuksen hyödyntää maskeja ja visiirejä ennaltaehkäisevästi.