vihannekset

Sydänmerkki ohjaa parempiin valintoihin Arkean lounasravintoloissa

Published on 04.02.2022 - 09:31

Helmikuussa 2022 alkaen Sydänmerkki tulee käyttöön yhä useammassa Arkean henkilöstö- ja opiskelijaravintolassa. Tavoitteena on, että ravintoloissa on päivittäin tarjolla vähintään yksi Sydänmerkkiateria.

Sydänmerkin kriteerit ovat asiakasryhmästä riippuen samat. Jokaiselle aterianosalle on omat kriteerinsä, joissa kiinnitetään huomiota rasvan määrään ja laatuun, sekä suolan määrään. Viljapohjaisissa tuotteissa olennaista on lisäksi kuidun määrä. Ruokalistalla Sydänmerkki-symboli kertoo kriteerien täyttymisestä.

- Terveyteen liittyvät asiat kiinnostavat yhä useampia ja ovat yksi lounasaterioistakin haettava arvo, toteaa Arkean ravitsemusasiantuntija, laillistettu ravitsemusterapeutti Maarit Ketola.

Sydänmerkki on tunnettu brändi, joka tiedostetaan terveelliseksi, vaikka kuluttaja ei välttämättä ihan täysin tietäisi, mitä se tarkoittaa. Ketola miettiikin, että asiakkaalle usein riittääkin, että joku muu on tehnyt työtä taustalla ja arvioinut aterian terveellisyyden. Sydänmerkki on maksullinen merkki, jota voivat käyttää vain ravintolat, jotka huolehtivat Sydänmerkin toteutumisesta ateriakokonaisuuden kohdalla.

Merkin käyttöönotto Arkean lounasravintoloissa ei muuta välttämättä valikoimaa. Se kuitenkin saattaa helpottaa valintojen tekemistä, koska ateriat on merkitty selkeämmin.

- Käytännössä voimme nostaa esille tiettyjä aterioita, jolloin valitseminen on helpompaa niille, jotka asioista ovat kiinnostuneet. Valinnanvapaus jää kuitenkin asiakkaille, Ketola painottaa.

Sydänmerkkiaterioiden käyttöön ottaminen henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa on Arkean ravitsemussitoumus.