Palauterekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Arkea Oy (2443151-8)
PL 683, 20101 Turku
Muut yhteystiedot: www.arkea.fi, puh, vaihde: 0207 597 577       

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Kankaanranta
Postiosoite: PL 683, 20101 Turku
Käyntiosoite: Tykistökatu 4 A, 4. krs
Sähköpostiosoite: pirjo.kankaanranta@arkea.fi, puh., vaihde: 0207 597 577

3. Rekisterin nimi  

Arkea Oy:n palauterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Palautekanavien tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa Arkea Oy:n toimintaan liittyvää palautetta. Palautekanavissa kysytään palautteen lähettäjän yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta viestin voi lähettää myös anonyymisti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Rekisterin pitäjällä on oikeutettu etu käsitellä palautekanavien kautta saatuja henkilötietoja Arkea Oy:n määrittelemän palauteprosessin vaatimissa toimissa.

6. Rekisterin tietosisältö

Palauterekisteriin tallennetaan ainoastaan palautekanavien kautta rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot sekä rekisteröidyn palautteeseen mahdollisesti liittämät liitetiedostot. Palaurekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero, annettu viesti ja annetun viestin mahdollisesti sisältämät henkilötiedot sekä haluttu yhteydenottotapa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on ensisijaisesti palautteenantaja eli rekisteröity. Palautekanavia ovat esimerkiksi sähköposti, verkkosivujen yhteydenottolomake, Arkean sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram ja Twitter), Arkea Kauppa ja Arkea verkkokauppa.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Arkea Oy:n omat henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötiedot ovat välttämättömiä liittyen työn suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

9. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika / ajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan että Arkea Oy:n määrittelemä palauteprosessi on saatettu loppuun.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikki rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä tietoverkon käyttöoikeus-kirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus Arkea Oy:n tietosuojan periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Vastustamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta

Rekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.