Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Olemme vuorovaikutuksessa ja teemme yhteistyötä asiakkaidemme, alueen asukkaiden, alihankkijoidemme sekä muiden kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa. Asiantunteva ja pysyvä henkilöstö on toimintamme ydin. Teemme aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja moni opiskelija onkin löytänyt Arkeasta kesätyö- tai harjoittelupaikan. 
Yhteistyössä Hope ry:n ja Turun Katulähetyksen kanssa lahjoitamme ylijäämäruokaa avun tarvitsijoille.
 

Henkilöstöperiaatteet ja käytänteet
•    Noudatamme lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja omistajien antamia ohjeita sekä yrityksen eettisiä ohjeita.
•    Jokainen henkilöstömme jäsen on tärkeä osa työyhteisöämme.
•    Olemme sitoutuneita työkyvyn ylläpitämiseen, henkilöstön jaksamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
•    Emme hyväksy syrjintää emmekä epäasiallista kohtelua missään muodossa.
•    Viestintä ja vuorovaikutus sekä palautteiden ja ideoiden kerääminen ovat osa johtamisjärjestelmäämme.
•    Kehitämme henkilöstöämme asiakaskohtaisten palvelusopimusten ja asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.

Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet ja -käytänteet
•    Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme koskevia työturvallisuus-, työsuojelu- , työterveyshuolto- ja yhteistoimintalakeja sekä tekemiämme työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä sitoumuksia ja velvoittavia vaatimuksia.
•    Johto on sitoutunut työterveys- ja työturvallisuustoiminnan kehittämistyöhön ja työturvallisuuden varmistamiseen yrityksen kaikissa toiminnoissa.
•    Turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka on jokaisen meidän oikeus ja velvollisuus.
•    Teemme asiakkaiden, sidosryhmien ja oman henkilöstömme kanssa yhteistyötä yhteisellä työpaikalla turvallisen työympäristön puolesta.
•    Luomme henkilöstöllemme hyvät puitteet tehdä työ turvallisesti ergonomisesti ja taloudellisesti. Edellytämme ja velvoitamme henkilöstömme noudattamaan annettuja ohjeita.