Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Arkea on yksi Lounais-Suomen alueen suurimpia työnantajia. Meillä työskentelee mm. siivoojia, kiinteistönhoitajia, kokkeja, ruokapalvelutyöntekijöitä, vahtimestareita ja muuta henkilöstöä - yhteensä noin 1100 oman alansa ammattilaista. Lisäksi työllistämme yhteistyö- ja alihankkijaverkostomme kautta välillisesti ison joukon ihmisiä. Haluamme jatkossakin turvata työpaikkojen säilymisen alueella. Siksi työskentelemme lujasti varmistaaksemme palvelutoimintamme kannattavuuden ja kilpailukykymme säilymisen. Arkean omistajina ovat kotimaiset alueelliset julkisyhteisöt.