Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa Arkean liiketoimintaa. Huomioimme liiketoimintamme sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset yrityksen kaikissa prosesseissa. Teemme jatkuvasti yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa vastuullisuuden parantamiseksi.

Toimintamme ytimessä on asiantunteva ja osaava henkilöstö

  • Jokainen arkealainen toimii omassa työtehtävässään vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi
  • Koulutamme ja ohjaamme henkilöstöämme ottamaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon asiakaskohteissa ja omissa tiloissamme työskennellessämme.
  • Noudatamme voimassa olevaa ympäristö- ja muuta lainsäädäntöä ja edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.
  • Ympäristötavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittaaminen on osa säännöllistä asiakasyhteydenpitoamme ja liiketoimintamme johtamista.

Henkilöstön työturvallisuus, joustavat työskentelyolosuhteet sekä työssä jaksaminen ovat osa päivittäisten työtehtävien, liiketoiminnan ja yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelua sekä kiinteä osa toimintaa ja työntekoa. Teemme työtä yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja työskentelyolosuhteiden kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa.