Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Arkea on monimuotoinen, hyvinvoiva ja vastuullisesti toimiva työyhteisö. Teemme konkreettisia tekoja työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työssä viihtymisen edistämiseksi. Olemme kotimainen yritys ja tunnistamme myös vastuumme alueellisesti suurena työnantajana.

Tavoitteinamme on

 • lisätä henkilöstömme osallistumista ja sitoutumista
 • tukea työyhteisömme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
 • vähentää työtapaturmien ja henkilöstön sairaspoissaolojen määrää

Toimintamme ytimessä on asiantunteva ja osaava henkilöstö

 • Tarjoamme kattavat työterveyspalvelut työkyvyn ylläpitämiseksi.
 • Otamme työturvallisuuden vakavasti ja osallistamme henkilöstöämme työturvallisuuden parantamiseen.
 • Koulutamme henkilöstömme jatkuvasti hyödyntäen myös ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista koulutusalustaa.
 • Rekrytoimme uusia työntekijöitä tavoitteena edistää monimuotoisuutta hyödyntäen erilaisia rekrytointikanavia.
 • Työllistämme joustavasti koko- ja osa-aikaisesti vakituisiin sekä määräaikaisiin työsuhteisiin huomioiden erilaiset elämäntilanteet ja mahdolliset työkykyhaasteet.
 • Perehdytämme uudet työntekijät perusteellisesti työtehtäviin.
 • Tarjoamme työkokeilupaikkoja ja mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamista hankkimalla ammattipätevyyden esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta.
 • Tarjoamme mahdollisuuksia myös työkokeiluihin.