Talous

Talous

Arkea on yksi Lounais-Suomen alueen suurimpia työnantajia. Meillä työskentelee noin 600 siivoojaa, kiinteistöhoitajaa, kokkia, ruokapalvelutyöntekijää ja vahtimestaria. Lisäksi työllistämme yhteistyö- ja alihankkijaverkostomme kautta välillisesti ison joukon ihmisiä.

Haluamme jatkossakin turvata työpaikkojen säilymisen alueella. Siksi työskentelemme lujasti varmistaaksemme palvelutoimintamme kannattavuuden ja kilpailukykymme säilymisen.

Arkean omistajina ovat kotimaiset alueelliset julkisyhteisöt.

Arkean verojalanjälki

Arkean verojalanjälki vuonna 2021 oli yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Yrityksen maksamien verojen osuus oli 4,8 miljoonaa euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 5,3 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 5,8 miljoonaa euroa.

Arkean maksamista veroista 4,8 miljoonaa euroa oli arvonlisäveroa.

Vuonna 2021 Arkea toimi Suomessa ja maksoi veronsa Suomeen.