Arkea logo

VANLIGA FRÅGOR – FAQ 

Published on 12/03/2021 - 10:48

Varför strejkar man? 

JHL och Jyty inledde en strejk mot Arkea på onsdagen den 17 november efter att bolaget informerat om planer på att övergå till samma kollektivavtal som huvudkonkurrenterna följer. Byte av kollektivavtal skulle förbättra Arkeas konkurrenskraft och jämställa den med övriga företag inom branschen. Trots strejkåtgärderna har Arkea hela tiden varit villig att förhandla med personalen och fackförbunden. Man har kontinuerligt och med god samverkan förhandlat med representanter för personalen.  

Hur ändrar den totala inkomsten? 

Enligt vår uppskattning skulle ett byte av kollektivavtal öka på en Arkea-arbetstagares totala inkomst med högst fem procent eller sänka den med högst tio procent på individnivå. Förändringarna växlar enligt de enskildas löner. 

När räknar man med att strejken är över?  

Vi hoppas att vi kan återställa arbetsfreden så fort som möjligt. JHL:s och Jytys strejk är olaglig eftersom kollektivavtalet är i kraft. Det nuvarande kollektivavtalet är i kraft till och med den 28 februari 2022. 

Varför använder sig inte staden av matleveransföretag (t.ex. Wolt) för leveranserna? 

Åbo stad serverar 28 000 portioner skol- och dagismat dagligen. Inget enskilt företag kan transportera motsvarande mängder mat. Arkea har förhandlat med olika avtalsparter om leveransen av mat till läroinrättningar och daghem.  

Vad levereras och till vilka skolor? Finns det listor över skolorna som får maten levererad? 

Under JHL:s och Jytys strejk serveras kall och varm mat som skaffats av Arkeas avtalsparter och underleverantörer.  

Är maten varm eller kall mat av mellanmålstyp? 

Det serveras varm och kall mat samt mat av mellanmålstyp. Utbudet varierar dagligen i enheterna och dessa informeras så fort som möjligt om utbudet. 

Varför räcker inte den varma maten till åt alla? 

För Åbos daghem, skolor och läroinrättningar tillagas 28 000 matportioner dagligen. Att tillaga, leverera och servera så mycket mat kräver personal och noggrann planering. I denna snabbt inledda strejksituation gör vi vårt bästa för att kunna servera mat åt alla elever. 

Vem delar ut maten som kommer till skolorna? 

När JHL:s medlemmar strejkar ställer Arkeas övriga personal fram maten. Eftersom det finns begränsat med personal måste maten i vissa enheter till exempel hämtas ur köket. 

Hur kan föräldrarna förbereda sig? Hurdan matsäck ska man skicka med till dagis eller skolan? 

Arkeas målsättning är att så många som möjligt kan serveras mat i skolan samt att enheterna har uppdaterad information om vad som serveras. Situationen som förorsakas av strejken kräver omfattande specialarrangemang, som leder till ändringar i sista ögonblicket. Därför är det skäl att vårdnadshavarna är förberedda på att skicka med en matsäck till skolan, daghemmet och eftermiddagsverksamheten. I synnerhet behovet av alla specialdieter går inte att tillgodose. 

Det är skäl att göra en matsäck som kan förvaras i rumstemperatur eftersom det inte finns möjlighet till kallförvaring eller uppvärmning av den medhavda maten. Det lönar sig alltså inte att packa med mat som lätt blir dålig. Matsäcken ska märkas med barnets namn och vi ber dessutom att man undviker att packa med ingredienser som lätt ger allergiska reaktioner (t.ex. nötter). På grund av den exceptionella situationen ber vi att man i hemmen utgår från att matlådan kommer att användes som måltidskärl. Märk även själva matlådan, så att man inte förväxlar matsäckarna.  

Vi ber familjerna överväga att servera frukosten för barn i dagisålder i hemmet.   

Går det att ordna kallförvaring av den egna matsäcken? 

Skolornas och daghemmens kylförvaringsutrymmen är begränsade och därför går det inte att ordna kallförvaring.  

Hur gör man om en elev eller ett dagisbarn inte har medhavd matsäck till exempel på grund av en situation i familjen? Får dessa barn något att äta av skolan? 

Arkeas målsättning är att så många som möjligt kan serveras mat och att enheterna har uppdaterad information om vad som kommer att serveras.