Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Toiminnallamme, kuten kaikella ihmistoiminnalla, on ympäristövaikutuksia. Olemme työskennelleet jo pitkään sen eteen, että tunnistamme ja tunnemme tarkasti omat ympäristövaikutuksemme. Teemme päivittäisessä työssämme valintoja ja ratkaisuja niiden minimoimiseksi. Henkilöstömme on koulutettu huomioimaan oman työnsä ympäristönäkökohdat niin asiakaskohteissa kuin omissa tiloissamme. Teemme parhaamme, että kädenjälkemme eli aikaansaamamme hyvä on aina suurempi kuin jättämämme ympäristöjalanjälki.

Ympäristöperiaatteet ja käytänteet

  • Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaadimme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.
  • Ympäristötavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittaaminen on osa säännöllistä asiakasyhteydenpitoamme ja liiketoimintamme johtamista.
  • Koulutamme ja ohjaamme henkilöstöämme ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon asiakaskohteissa ja omissa tiloissamme työskennellessämme.
  • Jokainen meistä toimii omassa työtehtävässään vastuullisesti toimialakohtaisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.