Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Asiantunteva ja pysyvä henkilöstö on toimintamme ydin. Henkilöstön työturvallisuus, joustavat työskentelyolosuhteet sekä työssä jaksaminen ovat kiinteä osa yrityksemme liiketoimintaa ja päivittäistä tekemistä. Teemme työtä yhteisen työpaikan työturvallisuuden ja työskentelyolosuhteiden kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Lahjoitamme hävikkiruokaa apua tarvitseville yhteistyössä Turun Hope ry:n, Turun Katulähetys ry:n, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyön sekä Pelastusarmeijan kanssa.

Arkean henkilöstöperiaatteet ja käytänteet

  • Jokainen henkilöstömme jäsen on tärkeä osa työyhteisöämme.
  • Noudatamme lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja omistajien antamia ohjeita sekä yrityksen eettisiä ohjeita.
  • Olemme sitoutuneita henkilöstömme työkyvyn ylläpitämisen ja työssäjaksamisen jatkuvaan parantamiseen.
  • Emme hyväksy syrjintää emmekä epäasiallista kohtelua missään muodossa.
  • Kehitämme henkilöstöämme asiakaskohtaisten palvelusopimusten ja asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.

Työterveys- ja turvallisuus Arkeassa

Turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka on meidän jokaisen oikeus. Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme koskevia työturvallisuus-, työsuojelu-, työterveyshuolto- ja yhteistoimintalakeja sekä tekemiämme työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä sitoumuksia ja velvoittavia vaatimuksia. Arkean johto on sitoutunut työterveys- ja työturvallisuustoiminnan kehittämistyöhön ja työturvallisuuden varmistamiseen yrityksen kaikissa toiminnoissa.

Teemme asiakkaiden, sidosryhmien ja oman henkilöstömme kanssa yhteistyötä yhteisellä työpaikalla turvallisen työympäristön puolesta. Luomme henkilöstöllemme hyvät puitteet tehdä työ turvallisesti ergonomisesti ja taloudellisesti. Edellytämme ja velvoitamme henkilöstömme noudattamaan annettuja ohjeita.