Kiinteistöpalvelut

Laatuvastuu

Asiakkaat arvioivat päivittäin tuottamamme palvelun laatua omien asiakaskokemustensa kautta. Lisäksi arvioimme itse säännöllisesti omaa toimintaamme ja laaduntuottokykyämme. Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä ja tartumme esille nousseisiin kehityshankkeisiin yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Teemme työmme kuin tekisimme sen itsellemme. Se tarkoittaa laadukkaampaa ruokaa, siivousta, kiinteistönhoitoa, kunnossapitoa ja toimitilapalvelua asiakkaillemme.

Arkean laatuperiaatteet ja käytänteet

•    Tarjoamme ja tuotamme ammattitaidolla suunniteltuja ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä kehittyviä palvelukokonaisuuksia.
•    Perustan toiminnallemme luovat asiakkaiden kanssa yhteistyössä laaditut palvelusopimukset ja aito, kehittyvä yhteistyö asiakkaiden ja henkilöstömme välillä.
•    Meille on erityisen tärkeää se, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja sopimusten mukainen laatu toteutuu joka päivä.
•    Arvioimme säännöllisesti omaa toimintaamme ja sen kehittymistä.
•    Kannamme vastuun omasta työstämme ja olemme sitoutuneet toimimaan yrityksen arvojen ja ohjeiden mukaisesti.