Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Otamme liiketoimintamme ympäristön huomioon kaikessa tekemisessämme. Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi niin palveluissamme, johtamisessamme kuin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tavoitteinamme on

  • pienentää toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä
  • lisätä henkilöstömme ympäristöosaamista ja osallistumista ympäristötyöhön
  • vähentää palveluissamme syntyvää hävikkiä ja lisätä kestävien hankintojen määrää

Ympäristötyötämme ohjaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ympäristöohjelmamme teemat vuosille 2023–2024 on ympäristöosaava henkilökunta, kestävät hankinnat, kestävän liikkumisen edistäminen, kemikaalien kestävä ja turvallinen käyttö sekä jätteiden lajittelun parantaminen.

Ympäristötyömme keskiössä on ympäristöosaava henkilökunta

  • Koulutamme henkilöstömme ympäristöasioihin sähköisessä koulutusjärjestelmässä. Rohkaisemme henkilöstöä tekemään myös ympäristöhavaintoja.
  • Olemme sitoutuneet edistämään Turun kaupungin ilmastotavoitteita ja olemme osa kaupungin Ilmastojoukkuetta.
  • Vähennämme ajoneuvojen, työkoneiden ja pienkoneiden aiheuttamia päästöjä muun muassa lisäämällä niiden käyttöastetta
  • Asetamme alihankintasopimuksiimme ympäristövaatimuksia.
  • Kasvatamme ympäristömerkittyjen kemikaalien ja siivousvälineiden osuutta hankinnoissamme. Seuraamme ja vähennämme kemikaalihävikkiä.
  • Vähennämme ruokahävikin määrää seurannalla, sisäisillä ja ulkoisilla viestintäkampanjoilla ja hävikkiruuan myynnillä.
  • Parannamme jätteiden lajitteluastetta lisäämällä lajittelupisteitä ja koulutuksilla.