Siirry pääsisältöön
Arkea  >  Yritys  >  Vastuullisuus

Vastuullisuus

Toimintamme

Toimintamme ytimessä on ammattitaitoinen, monimuotoinen ja osaava henkilökunta. Teemme konkreettisia tekoja työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työssä viihtymisen edistämiseksi. 

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Huomioimme vastuullisuuden ja kiertotalouden toiminnassamme ja hankinnoissamme.

Palvelujemme laadun takaa kehittyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä jatkuva arviointi ja kehittäminen.

Teemme työmme kuin tekisimme sen itsellemme. Se tarkoittaa laadukkaampaa ruokaa, siivousta ja kiinteistöpalvelua.

Mitä teemme?

Tavoitteemme on hyvinvoiva ja vastuullinen työyhteisö, toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen sekä laadukkaiden palvelujen kehittäminen.

Arkea on monimuotoinen, hyvinvoiva ja vastuullisesti toimiva työyhteisö. Teemme konkreettisia tekoja työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työssä viihtymisen edistämiseksi. Olemme kotimainen yritys ja tunnistamme myös vastuumme alueellisesti suurena työnantajana.

Tavoitteinamme on

 • lisätä henkilöstömme osallistumista ja sitoutumista
 • tukea työyhteisömme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
 • vähentää työtapaturmien ja henkilöstön sairaspoissaolojen määrää

Toimintamme ytimessä on asiantunteva ja osaava henkilöstö

 • Tarjoamme kattavat työterveyspalvelut työkyvyn ylläpitämiseksi.
 • Otamme työturvallisuuden vakavasti ja osallistamme henkilöstöämme työturvallisuuden parantamiseen.
 • Koulutamme henkilöstömme jatkuvasti hyödyntäen myös ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista koulutusalustaa.
 • Rekrytoimme uusia työntekijöitä tavoitteena edistää monimuotoisuutta hyödyntäen erilaisia rekrytointikanavia.
 • Työllistämme joustavasti koko- ja osa-aikaisesti vakituisiin sekä määräaikaisiin työsuhteisiin huomioiden erilaiset elämäntilanteet ja mahdolliset työkykyhaasteet.
 • Perehdytämme uudet työntekijät perusteellisesti työtehtäviin.
 • Tarjoamme työkokeilupaikkoja ja mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamista hankkimalla ammattipätevyyden esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kautta.
 • Tarjoamme mahdollisuuksia myös työkokeiluihin.

Otamme liiketoimintamme ympäristön huomioon kaikessa tekemisessämme. Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi niin palveluissamme, johtamisessamme kuin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tavoitteinamme on

 • pienentää toiminnastamme syntyvää hiilijalanjälkeä
 • lisätä henkilöstömme ympäristöosaamista ja osallistumista ympäristötyöhön
 • vähentää palveluissamme syntyvää hävikkiä ja lisätä kestävien hankintojen määrää

Ympäristötyötämme ohjaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Meille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti lokakuussa 2023.

Ympäristöohjelmamme teemat vuosille 2023–2024 on ympäristöosaava henkilökunta, kestävät hankinnat, kestävän liikkumisen edistäminen, kemikaalien kestävä ja turvallinen käyttö sekä jätteiden lajittelun parantaminen.

 

Ympäristötyömme keskiössä on ympäristöosaava henkilökunta

 • Koulutamme henkilöstömme ympäristöasioihin sähköisessä koulutusjärjestelmässä. Rohkaisemme henkilöstöä tekemään myös ympäristöhavaintoja.
 • Olemme sitoutuneet edistämään Turun kaupungin ilmastotavoitteita ja olemme osa kaupungin Ilmastojoukkuetta.
 • Vähennämme ajoneuvojen, työkoneiden ja pienkoneiden aiheuttamia päästöjä muun muassa lisäämällä niiden käyttöastetta
 • Asetamme alihankintasopimuksiimme ympäristövaatimuksia.
 • Kasvatamme ympäristömerkittyjen kemikaalien ja siivousvälineiden osuutta hankinnoissamme. Seuraamme ja vähennämme kemikaalihävikkiä.
 • Vähennämme ruokahävikin määrää seurannalla, sisäisillä ja ulkoisilla viestintäkampanjoilla ja hävikkiruuan myynnillä.
 • Parannamme jätteiden lajitteluastetta lisäämällä lajittelupisteitä ja koulutuksilla.

Teemme työmme kuin tekisimme sen itsellemme. Se tarkoittaa laadukkaampaa ruokaa, siivousta ja kiinteistöpalvelua.

Tavoitteinamme on

 • parantaa palvelujemme laatua täyttämällä asiakkaidemme tarpeet
 • lisätä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi
 • lisätä resursseja palvelujemme laadun kehittämiseen

Palvelujemme laadun takaa kehittyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa

 • Käymme avointa keskustelua asiakkaidemme kanssa, mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja käymme kohteissamme laatukierroksilla.
 • Suunnittelemme palvelukokonaisuudet asiakaskohtaisesti. Tarjoamme työn laatua tukevat modernit välineet, kaluston ja työmenetelmät.
 • Arvioimme omaa toimintaamme jatkuvasti kehittyäksemme yhä paremmaksi. Järjestämme sisäisiä palveluauditointeja, jossa etsimme kehittämiskohteet sekä parannukset työmenetelmiin ja työtapoihimme.
 • Otamme vastuun omasta työstämme. Sitoudumme toimimaan yhtiömme arvojen ja ohjeiden mukaisesti.

Arkea on yksi Lounais-Suomen alueen suurimpia työnantajia. Meillä työskentelee noin 500 siivoojaa, kiinteistöhoitajaa, kokkia, ruokapalvelutyöntekijää ja vahtimestaria. Lisäksi työllistämme yhteistyö- ja alihankkijaverkostomme kautta välillisesti ison joukon ihmisiä.

Haluamme jatkossakin turvata työpaikkojen säilymisen alueella. Siksi työskentelemme lujasti varmistaaksemme palvelutoimintamme kannattavuuden ja kilpailukykymme säilymisen.

Arkean omistajina ovat kotimaiset alueelliset julkisyhteisöt.

Arkea on Luotettava kumppani

Luotettava Kumppani -jäsenyytemme kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu palvelu, jossa Vastuu Group Oy koostaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ja pitää ne Luotettavan Kumppanin puolesta ajan tasalla.

Arkean verojalanjälki

Arkean verojalanjälki vuonna 2022 oli yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Yrityksen maksamien verojen osuus oli 5,4 miljoonaa euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 5,3 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 5,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 Arkea toimi Suomessa ja maksoi veronsa Suomeen.

 

Arkeassa tapahtuu

Ekokompassin logo
Uutiset

Arkean kiinteistö- ja siivouspalvelut saivat Ekokompassi-ympäristösertifikaatin

Lue lisää
Turun tuomiokirkko ja jokiranta
Uutiset

Arkea sitoutuu vahvasti Turun kaupungin ilmastotyöhön

Lue lisää
Vastuullisuus

Toimivaa jätehuoltoa Arkean varikolla

Lue lisää